MILJÖ

Grön omställning är på alla sätt ett tema. Som ett producerande och kemiskt konsumtionsföretag har CWS en tydlig policy inom miljöområdet där vi tar största möjliga hänsyn till de personer som har kontakt med våra produkter, hela vägen från produktion till slutanvändare. Vi har strängare krav på ett stort antal av våra leverantörer, och vi följer ständigt, testar och vidtar åtgärder för att utveckla bättre och mer miljövänliga produkter.
Sedan 1996 har CWS en styrning mot en långsiktig strategi för miljövänlig produktion och process. År 2000 mottog vi ”Umweltpreis 2000”, 2005 ”Business Ethics Award” och 2014 ”Umweltinnovations Preis 2014”. Vi publicerar vår miljörapport med tvåårsintervaller och har gjort det sedan 2005. I denna rapport är vi helt transparenta med de resultat vi har uppnått i direkta siffror som energiförbrukning, koldioxidutsläpp etc. Dessutom beskriver vi huvudlinjerna i de initiativ som kommer att genomföras under den kommande perioden.

AKTUELL MILJÖRAPPORT – Välj språk