INFO

Se våra försäljnings och leveransvilkor
Download

Information vedr. EUs Databeskyttelsesforordning (GDPR)
Download: GDPR

Miljøcertifikater: ISO 9001
Download: ISO 9001

Miljøcertifikater: ISO 14001
Download: ISO 14001

QUALICOAT
Download: Certifikat vedr. Qualicoat

GSB
Download: Certifikat vedr. GSB

VOC
Förklaring om organiska gaser eller ångor.
Download: VOC direktiv-erklæring

ATEX
ATEX är en förkortning av det franska uttrycket ATmosphères EXplosibles vilket på svenska betyder explosiv atmosfär
Download: Atex direktiv erklæring

RoHs
RoHS är en förkortning av engelska restriction of hazardous substances, som som förbjuder eller begränsar användningen av vissa tungmetaller och Flamskyddsmedel.
Download: RoHs direktiv-erklæring

REACH
Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances. formellt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier
Download: REACH deklaration