PRODUKTER

PULVER FÖR INOMHUSBRUK produkter som inte utsätts för direkt UV-strålning
• CEWEPOL® för användning inomhus i dekorativt syfte och på ytor som inte utsätts för direkt UV-strålning.
• CEWEPOX® är designat för tanksystem och liknande.

PULVER FÖR UTOMHUSBRUK – I fyra kategorier.
• CEWEPOL-WB® Fasad kvalitet utomhus
• CEWEPOL ARCHIEKTUR® GSB og Qulicoat fasad
• CEWEPUR® antigraffiti,
• CEWEPROTECT® till AC maskiner

PRODUKTER MED TILLAGTE EGENSKABER
• PRIMER med korrosionsinhibitor
• ESD Elektro Statisk Avladdning elektrisk ledningsförmåga
• Kemikalieresistent
• ANTIGAS för komponenter som är varmförzinkade eller gjutna.
• MATVARU GODKÄNNANDE för indirekt kontakt eller direktkontakt enligt:

  RL 1935/2004/EWG
  RL 89/109/EWG
  RL 82/711/EWG
  RL 93/8/EWG
  RL 97/48/EG
  RL 85/572/EWG
  Resolution ResAP (2004)1
  RL 2002/72/EG+tillæg RL 90/128/EWG