PRODUKTER

PULVER FÖR INOMHUSBRUK produkter som inte utsätts för direkt UV-strålning
• CEWEPOL® för användning inomhus i dekorativt syfte och på ytor som inte utsätts för direkt UV-strålning.
• CEWETHERM® till produkter i temperaturområden från 200 Co till 500Co.
• CEWEPOX® är designat för tanksystem och liknande.

PULVER FÖR UTOMHUSBRUK – I fyra kategorier.
• CEWEPOL-WB® Fasad kvalitet utomhus
• CEWEPOL ARCHIEKTUR® GSB og Qulicoat fasad
• CEWEPUR® antigraffiti,
• CEWEPROTECT® till AC maskiner

PRODUKTER MED TILLAGTE EGENSKABER
• PRIMER med korrosionsinhibitor
• ESD Elektro Statisk Avladdning elektrisk ledningsförmåga
• Kemikalieresistent
• ANTIGAS för komponenter som är varmförzinkade eller gjutna.
• MATVARU GODKÄNNANDE för indirekt kontakt eller direktkontakt enligt:

  • – RL 1935/2004/EWG

 

  • – RL 89/109/EWG

 

  • – RL 82/711/EWG

 

  • – RL 93/8/EWG

 

  • – RL 97/48/EG

 

  • – RL 85/572/EWG

 

  • – Resolution ResAP (2004)1

 

  – RL 2002/72/EG+tillæg RL 90/128/EWG